T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu LEADER Yaklaşımı Kapsamında - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması “Yeni Yerel Eylem Grupları’na (YEG) Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi” İçin Kısa Dönemli Bağımsız “LEADER Proje Görevlisi (LPO)” İstihdam Edilecektir.

İlan açıklamaları için; https://ipard.tarim.gov.tr 

İlan detay açıklamaları için; https://ipard.tarim.gov.tr/lpo

Başvuruların yapılacağı elektronik adres; https://www.leaderbasvuru.com

 

tipobet giriş