İlçemiz Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 23111 parsel numaralı taşınmazda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan / yaptırılan 1/1000’lik uygulama imar planı ile 1/5000’lik nazım imar planı 24.01.2020 – 24.02.2020 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosuna asılarak anılan tarihlerde ilan edilmiştir.

1/1000      1/5000
pdf.png pdf.png

                  

        

tipobet giriş